Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart
De mening van Deskundigen en Juristen

Aangezien de procedures zich al 30 jaar aanslepen en van aanzienlijk belang zijn, daarom hebben meerdere deskundigen hierover geschreven.

Deskundige Prof. Moulijn van de TU Delft is indertijd op voorspraak van KTI aangezocht om te rapporteren over de broncodes.

Moulijn ging hierbij nogal in de fout, aangezien hij niet rapporteerde mbt de Fortran source maar zich beperkte tot (door KTI) bijgeleverde documentatie. Zelfs KTI's Barendregt verschilde hierbij van mening met Moulijn.

Barendregt (van KTI) stelt in zijn rapport expliciet, dat "De eigenlijke know-how" het kinetisch schema (oftewel: Reactietabel) is. Ook "deskundige Moulijn ziet de Reactietabel als "know-how" en NIET als vallend onder Copyright. Dit is essentieel, aangezien de Reactietabel de kern van deze software is. Barendregt verbaast zich in zijn rapport erover, dat in de software van AM vrijwel dezelfde reactievergelijking voor C9NAF vermeld is. Moulijn neemt dat letterlijk over, zonder vragen aan AM te stellen van waarom. Deze reactie staat ook expliciet vermeld in de thesis van M&V. NB Het is toch in de wetenschap al jaren goed gebruik, dat gepubliceerde wetenschappelijke vergelijkingen en formules door anderen worden gebruikt. Als je dat niet wilt, dan moet je zo'n reactietabel geheim houden. Inderdaad beweerde KTI ook, dat het geheim was, maar dat was niet zo - zie de brief van Shell Chemie. Dit is (eindelijk) in 2010 door het Hof ook beslist. Grote delen van deze reactietabel zijn ter inzage in de theses van graduates van de Politecnico. Blijkbaar wisten zowel Barendregt/ KTI als Moulijn dat niet. Dat zijn blijkbaar mannen, die niet verifieren of aan deze of gene universiteit reeds een of ander is gepubliceerd. Tja, dan kom je tot de verkeerde conclusies.

NB Met vooruitziende blik heeft Technip/ KTI dan een paar jaar geleden wat lobbywerk bij Moulijn en diens collega Grievink gedaan door deze beide heren te betrekken bij een publicatie en reisje naar de USA.

Deskundige dr. ir. P. Wormer - Univ. Nijmegen

Dr Wormer beoordeelt de Spyro7902-Fortran code als een archaisch rommeltje. Bijgevolg is het ook volkomen ongeloofwaardig dat Technip/ KTI deze software na 1994 nog zou aanbieden. Bijgevolg is de getuigenis van Barendregt (tbv Technip) ook ongeloofwaardig/ vals.

Bescherming als Know-how of via Auteursrecht ?

In 1994 beschouwden ook Moulijn (en KG rechter Numann) de reactietabel als "know-how". Dat is op zich standaard en zeker niet ongunstig voor AM, als aantoonbaar is, dat deze info niet geheim is. (NB De know-how was grotendeels steeds ter inzage op de Politecnico, maar is later ook via Ranzi en Shell/ Goossens beschikbaar gekomen.)

Aangezien de claim van geheime know-how niet langer houdbaar was, daarom is later KTI/ Technip jaren later bij appel alsnog gekomen met de bewering, dat de Reactietabel onder Auteursrecht zou vallen. NB Dat is natuurlijk niet acceptabel, Technip verandert bij Appel van positie en het Hof gaat daar in mee....

Een medewerker van AM (tw AG Goossens) was omstreeks 2000 solo gegaan met vergelijkbare software. Het Hof Amsterdam beschouwde de Reactietabel niet als beschermd onder Auteursrecht. Daarop ging Technip/ KTI in cassatie. De Advocaat-Generaal tw prof. Verkade wees het verzoek van Technip/ KTI af. Maar toch werd door de Hoge Raad die Reactietabel (voorlopig) aangemerkt ook als vallend onder Auteursrecht. De Hoge Raad vond het niet eens nodig om een rapport van een deskundige in te winnen - en de HR ging dus zonder meer voorbij aan de mening van de deskundige Moulijn, die aangesteld was op verzoek van Technip/ KTI door KG rechter Numann. Het is toch discutabel, dat de HR zo maar voorbij gaat aan de mening van de deskundige.

De bekende jurist prof. AA Quaedvlieg is het helemaal niet eens met deze oprekking van Auteursrecht. In AMI 2006-5 pp 153-161 bespreekt Quaedvlieg het HR arrest C04/350HR: "Dit arrest is een revolutie of een vergissing" en "vanuit het recht van de ongeoorloofde mededinging en de intellectuele eigendom is deze stap buitengewoon bezwaarlijk " en "wrikt het Technip-arrest als een uitbottende alien onder de buikwand van een spartelende ruimtevaarder" en "De rechter die het auteursrecht uitrekt tot de bescherming van kinetische schema's overspeelt zijn hand".

URL: http://tinyurl.com/36a2r64

Prof. Quaedvlieg stelt bij zijn bespreking bij de vergelijkbare zaak Technip vs Goossens: "De indruk ontstaat dat de Hoge Raad... reeds voor die aanlegger gekozen heeft" en ook "lijkt de Nederlandse rechter een reflex van afkeuring te hebben, waar oud-werknemers hun werkgever beconcurreren". M.a.w. de Hoge Raad heeft gewoon naar het antwoord toe gewerkt. Ergo, zelfs de Hoge Raad laat blijkt partijdig te zijn. De conclusie is dat de Hoge Raad en de Nederlandse rechter discrimineert i.g.v. oud-werknemer. En dat is uiteraard onrechtmatige rechtspraak.

Collega hoogleraar Hugenholtz is het in grote lijnen eens met Quaedvlieg. Hugenholtz trekt ook fel van leer tegen het recente verlenen van auteursrecht op de samenstelling van parfum, ref: Lancome-Kecofa zaak. Zie ook het kritische Hugenholtz artikel: "Auteursrecht op alles". URL: http://www.ivir.nl/publicaties/hugenholtz

Professor mr. Dirk Visser completely disagrees with the (preliminary ?) position of the Superior Court. As such this opinion is not based on any analysis by a neutral expert. According mr. Visser the recent Decision of the European Court i.e. "Football Dataco" clearly demonstrates that assigning copyright to a kinetic scheme is misplaced. Mr. Visser explicitly concludes that this Dutch Superior Court apparently has been prejudiced in this case.

Hoogleraar Dick van Engelen

verbaast zich over de acceptatie (bij interim-arrest) door het Hof van de goederenrechterlijke overdracht van de rechten 1980-1989. NB Bij eindarrest in 2010 is het Hof dan van mening, dat deze goederenrechterlijke overdracht toch niet acceptabel is. Zo blijkt maar dat de mening van dit Gerechtshof niet veel voorstelt......

Van Engelen is ook kritisch mbt de door het Hof geaccepteerde vormvrije (dwz mondelinge) overdracht van auteursrecht. Van Engelen stelt ook, dat dit buiten NL niet zo maar geaccepteerd zal worden. NB Volgens Nederlands recht is mondelinge overdracht van auteursrecht niet toegestaan. Technip beroept zich erop, dat dit wel toegestaan is volgens Zwitsers recht. Echter de bekende Zwitserse advocaat Thomann stelt, dat vormvrije overdracht niet normaal is (nogal makkelijk naderhand mee te sjoemelen), en dat daarom bewijsplicht bij Technip zou behoren. Ook stelt Thomann dat volgens Zwitsers recht bij overdracht de bedoelde software behoorlijk dient te worden omschreven. M.n. bij de Agreement van December 1989 is er geen enkele omschrijving van het Spyro programma - en er zijn andere makers. Echter het Hof gaat zonder verklaring hieraan voorbij.Verklaring dr F. H. Thomann URL: http://preview.tinyurl.com/3a8m7nd

NB Bij eindarrest in 2010 is het Hof (met andere samenstelling) dan pas teruggekomen op eerdere beslissing - dwz een "Volte face". Het Hof heeft zich blijkbaar het commentaar van Prof. Van Engelen aangetrokken. Merkwaardig immers al in 1994 heeft Prof. Verkade ook gesteld, dat de beweerde goederenrechterlijke overdracht van Pyrotec NV niet acceptabel is. De conclusie is, dat het Hof 15 jaar (!) nodig heeft voor correctie......

Prof. D.W.F. Verkade (voorheen: Stibbe, nu Advocaat-Generaal bij de HR) meldt in zijn 'legal opinion' aan advocaat Mars in Januari 1995, dat mbt eventuele goederenrechtelijke overdracht van Pyrotec NV naar Pyrotec BV, dan Pyrotec BV mogelijk wel gebruiksbevoegdheden kan verkrijgen zonder akte, maar NIET auteursrechthebbende kan worden. URL: http://preview.tinyurl.com/2uszt83  

Internationaal is er flinke kritiek op de positie van Hoge Raad mbt auteursrecht voor een Kinetisch Schema. In het recente en bekende "Research handbook on the future of EU copyright" (van leading EU juristen) wordt dan ook kritisch geoordeeld van de NL auteursrecht interpretatie: "Further, that the Netherlands is now at odds with other Member States (notably France)...."en "Another example of unwarranted extension is the protection of a 'kinetic scheme' by the Netherlands Supreme Court in Technip Benelux BV v Arie Gerhard Goossens....."

URL: http://tinyurl.com/35pwdft

Het TV programma TrosRadar heeft ook over het lange aanslepen van deze procedures bericht - zie de uitzending van 21 September 2009. En zie voor toelichting evt bijbehorend forum. URL: http://forum.www.trosradar.nl/viewtopic.php?f=119&t=80170&view=next  

The Untouchables

The Dutch judges maybe judges (in name) but many of them are aiming for making more money via another position. E.g. a former attorney has set up the company Pleitacademie bv for for consulting services for attorneys, etc. Surprisingly some 7 judges are working for this company including the Vice-President of the Dutch Superior Court mr EJ Numann.

0