Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart
Gijzeling op verzoek van Technip / KTI BV - Onrechtmatig

Bij vonnis Kort Geding 93/677 van Maart 1994 heeft de KG rechter E.J. Numann aan KTI BV ook toestemming voor gijzeling gegeven i.g.v. overtreding van geboden.

Het was AM duidelijk, dat KTI graag de procedures zou willen beslissen d.m.v.gijzeling. Althans dat is zo'n draconische maatregel, dat vrijwel een ieder dan wel wil schikken.

Bijgevolg moest AM de volgende zittingen voor dit KG en ook het executiegeschil (waarbij KTI 6 miljoen dwangsom was aangezegd...) aan zich voorbij laten gaan. Echter uiteraard wilde AM aanwezig zijn bij de zitting van de bodemprocedure in Januari 1995.

Na afloop van deze zitting werd AM dan aangehouden voor gijzeling door deurwaarder Korenhof.

Bij verweer werd terstond een Kort Geding geregeld om te beslissen over deze aanhouding. Uiteraard wilde AM ook zelf het woord voeren. Echter KG rechter Dil-Stork schreeuwde AM direct toe, dat hij onmiddellijk zijn mond moest houden, anders zou hij direct naar Scheveningen worden afgevoerd....

Ergo, deze dame zgn KG rechter Dil-Stork wilde mij absoluut niet aan het woord laten. Zij wist wel wat er moest gebeuren.

Bijgevolg besliste deze KG rechter Dil-Stork, dat de aanhouding voor gijzeling werd toegestaan. Kortom, AM werd in het HvB Scheveningen gegijzeld. Dat zou maximaal 1 jaar kunnen duren.

Advocaat mr De Lauwere begon een KG 95/231 tegen deze aanhouding gijzeling. In eerste instantie werd dit door KG rechter Punt afgewezen, deze KG rechter Punt wilde geen aandacht aan dit thema geven.

Bijgevolg spoed-appel 95/0484. Daarbij werd dan na 128 dagen gijzeling beslist, dat verdere gijzeling geen zin had, omdat AM toch niet zou toegeven. Langere gijzeling zou dan slechts gezien kunnen worden als een straf.

Ook is advocaat mr De Lauwere een bodemprocedure 95/772 begonnen om vast te laten stellen, dat de gijzeling "ab initio" onrechtmatig is geweest.

In eerste instantie werd dat door de Arr-rechtbank afgewezen, blijkbaar om solidair te zijn met KG rechters Numann, Dil-Stork en Punt.

Echter het Hof 96/1350 was bij arrest heel duidelijk. De gijzeling werd "ab initio" onrechtmatig verklaard. Bijgevolg kan de gijzeling beschouwd worden als knevelarij - een ernstige overtreding.

Ook de deurwaarder is door AM aangeklaagd bij de tuchtrechter. Het Hof van Discipline heeft deurwaarder C.J. Korenhof veroordeeld voor zijn foute optreden, deze deurwaarder had beter moeten weten. Maar ja, deurwaarders willen wel meewerken, als een partij als Technip/ KTI er flink voor wil betalen.

NB Ook deken JLRA Huydecoper (en nu A-G bij de Hoge Raad) schreef hierover een stukje in het NRC, dat opheffen van gijzeling bij spoed-appel ongewenst was. URL: http://tinyurl.com/39gdvku

Sneu voor Huydecoper, maar door het Hof is dan toch later beslist, dat de gijzeling "ab initio" onrechtmatig is geweest. Eigenlijk was het ook niet netjes van Huydecoper, want deze mr Huydecoper was korte tijd mijn advocaat geweest. NB Introductie bij Huydecoper via oud-tennisvriendje Oscar de Savornin Lohman, nu ook lid Hoge Raad.

En bij het appel van KG 93/677 is door het Hof het aanvankelijke verlof verleend door KG rechter Numann ook vernietigd. KG rechter Numann had nooit zo'n verlof mogen geven. Dit was gewoon misbruik van macht door KG rechter Numann.

NB Op zich hiervan aangifte gedaan bij hoofdofficier Hofstee, maar die meende dat dit al verjaard zou zijn.

Conclusie:

KTI/Technip heeft een boevenstreek uitgehaald met deze gijzeling. Het was direct duidelijk, dat gijzeling niet toelaatbaar was. KTI heeft bewezen onethisch en (nogal) crimineel te handelen. Het optreden van Technip/KTI is dan ook maatschappelijk onaanvaardbaar. Blijkbaar zat Technip/KTI goed fout met de rechten, dat ze een beroep moest op zo'n lage streek. De vraag is dan ook of Technip/ KTI BV een criminele organisatie is.

Ook blijkt dat zowel advocaten (tw mr Huib Mars, S. de Wit e.d.) alsmede deurwaarder CJ Korenhof wel bereid zijn aan de onethische praktijken een partij als Technip/ KTI mee te werken.

Ook meerdere rechters zijn goed in de fout gegaan. Mr EJ Numann heeft zich gedragen als een stroman voor KTI dmv afgeven van concept-vonnis, verdraaien van feiten en misbruik van macht (toestemming voor gijzeling). Rechter Mr JHPJ Willems (van de Ar-rechtbank) komt zonder enige uitleg terug op zijn fax aan advocaat SdeWit, dat diens produkties zullen worden geweigerd. KG rechter Dil-Stork verbiedt AM bij aanhouding gijzeling om zelf het woord te mogen voeren.

Het Gerechtshof Den Haag (Fasseur-van Santen cs) is goed voor jarenlange vertraging van de bodemprocedure (zodat Technip het eea kan "regelen" mbt beweerde en niet geverifieerde) mondelinge overdracht. Poging tot wraking werd hooghartig afgewezen, want dit Hof was "professioneel genoeg". Nee dus.... Die wrakingscommissie is een wassen neus. Goed dat het Europees Hof bestaat, zodat de Staat der Nederlanden alsnog veroordeeld kon worden voor de onacceptabel trage behandeling door het Hof Den Haag. De Staat wilde graag settlen en de schande van veroordeling voorkomen, maar daar doen we niet aan mee. De veroordeling van de Staat door het EVRM is heel plezant... De conclusie is dat de rechters EJ Numann, Dil-Stork, Fasseur-van Santen cs zich gedragen hebben als fascisten. NB Zie Manuella Cadella tw "Neoliberalisme is een fascisme" - http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/03/07/neoliberalisme-is-een-fascisme

Integriteit van Nederlandse magistraten

De Nederlandse magistraten zijn vaak toch niet zo keurig, als zij ons willen

doen voorkomen. Rechter Hans Westenberg (vice-president rechtbank Den Haag) moest vertrekken tgv meineed in de Chipshol vastgoed procedure. Opmerkelijk en bedenkelijk was dat de Raad voor Rechtspraak de kosten van de procedure voor de foute Westenberg betaalde.

Eind 2010 melde zich een vrouwelijke griffier als klokkenluider in de Chipshol-affaire en beschuldigde oud-rechter Kalbfleisch van meineed. NB Hoofdverdachte Van V. in de Bouwfonds-zaak verklaart, dat betalen van steekpenningen "de normaalste zaak van de wereld is". Het is duidelijk, dat eventueel omkopen van een rechter het eenvoudigst zou kunnen gebeuren dmv een plv-rechter/ advocaat. De advocaat van Technip mr SdeW (advocaat van Technip) was plv-rechter ttv 1994-98.....

Bijgevolg spreekt de nationale Ombudsman in het Ned. Juristenblad dd 22.04.2011 van "De autoriteit van de rechter dreigt ...in een vrije val terecht te komen...".

Bij AM's procedures is KG rechter Numann verantwoordelijk voor het doorgeven van concept-vonnis aan wederpartij en machtsmisbruik (verlof gijzeling), wat niet zou mogen. Rechter Willems komt zonder enige verklaring terug op zijn positie (afwijzen van te laat ingediende Technip produkties) als eerder gesteld in zijn fax. Het Ge-Hof Fasseur cs houdt het appel 14 jaar op, zodat wederpartij Technip alsnog de mondelinge overdracht kan "regelen". Prof. Quaedvlieg stelt bij zijn bespreking van de cassatie bij de vergelijkbare zaak Technip vs Goossens: "De indruk ontstaat dat de Hoge Raad... reeds voor die aanlegger gekozen heeft" en ook "lijkt de Nederlandse rechter een reflex van afkeuring te hebben, waar oud-werknemers hun werkgever beconcurreren". M.a.w. de Hoge Raad heeft gewoon naar het antwoord toe gewerkt. Ergo, zelfs de Hoge Raad laat blijken partijdig te zijn.

Dan was er recent de meppende rechter tw Wicher Wedzinga, die zijn Oekraiense vriendin in elkaar sloeg. In Maastricht bleek de rechter Fokke Fernhout dol te zijn op kinderporno.

De bekende rechter Huub Willems van de Ondernemingskamer maakte op kosten van NautaDutilh een leuk reisje naar New York, al waar hij 3 dagen mocht verblijven in het chique Waldorf Astoria hotel. Ach, rechters zijn ook maar mensen en willen ook wel eens wat luxe....

Daarnaast hebben we dan nog diverse affaires zoals met hoofdofficier Hans Vos verstrekte een vrijbriefje aan de veroordeelde onroerend goed magnaat Eddy de Kroes, zodat deze geen 2 jaar hoefde te "zitten". Bij verhoor kon hoofdofficier Vos zich niets meer herinneren, waarom dat zo gegaan was. Eea bleef zonder gevolgen voor Vos.

Ook bij strafrechtzaken blijken de rechters vaak naar het gewenste antwoord toe te werken. Lucia de Berk werd zo aanvankelijk voor 7X (!) moord veroordeeld op basis van een onzinredenering. Vergelijkbare miskleunen bij de Puttense moordzaak, Schiedammer parkmoord, Ina Post e.d.

Bij belangrijke civiele procedures zijn velen van mening, dat grote partijen als de verzekeraars, ANWB, Consumentenbond, Schiphol, overheidsinstanties een streepje voor hebben. Veel rechters zijn gemakzuchtig en zullen daarom nogal gauw beslissen ten voordele van de grote en kapitaalkrachtige partij, dat is "corporatisme". De minder kapitaalkrachtige partij zal immers minder gauw in appel gaan. Kortom, zeker bij belangrijke civiele procedures is er zeker geen reden om "a priori" uit te gaan van de integriteit van Nederlandse rechters.

0