Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart
Conclusie

De firma KTI BV/ Technip is met veel poeha procedures begonnen tegen AM in Nederland en in de US (door een zuster company). Blijkbaar was het idee, dat als we grof geweld gebruiken, dan zal het wel lukken. En als het moet, dan is bribery en/ of wat druk ook te overwegen....

De diverse KG en bodemprocedures in de jaren 1980-90 gingen als een nachtkaars uit. Het werd wegens inactiviteit van KTI/ Pyrotec NV dan verval van instantie. De firma Pyrotec NV (Curaçao) bleek een eenvoudige plof-firma, die wegens belastingfraude zsm moest worden geliquideerd.

Bij de US procedures wilde blijkbaar KTI Corp. dmv settlen om maar een beoordeling op de merites te vermijden, anders ga je toch niet settlen in de US ? Er zijn ook in de USA geen procedures ondernomen tegen de afnemers (Braun, Kellogg, Stone&Webster) van AM's pyrolyse software.

Bij de procedures vanaf 1993 in NL heeft Technip/ KTI ongeveer alle smerige truccen uit de kast gehaald. Bij het KG 93/677 werd AM 2 dagen voor de zitting overladen door 1 M produkties, uiteraard onvoldoende tijd om eea door te nemen. KG rechter Numann vond dat geen probleem. KTI bleek te kunnen beschikken over het concept-vonnis van KG rechter Numann. Bij het vonnis stoorde KG rechter Numann zich niet aan de feiten. Numann deed gewoon voorkomen alsof AM geheime know-how zou hebben misbruikt, hoewel dit expliciet door KTI zelf was ontkend op de zitting. KG rechter Numann verleende zelfs KTI toestemming om AM te laten gijzelen, indien dat nodig werd geoordeeld.

Toen bleek dat de zgn geheime know-how grotendeels via Italiaanse theses ter inzage was, ging KTI (en moedermij) subiet de advocaat van AM onder druk zetten. Die deed er vervolgens niet veel meer aan. Die advocaat tw Mr H. Mars werd daar dan wel door de tuchtrechter voor veroordeeld, maar daar corrigeer je de zaak niet mee.

Ook meerdere rechters zijn goed in de fout gegaan. Mr EJ Numann heeft zich gedragen als een stroman van KTI dmv afgeven van concept-vonnis, verdraaien van feiten en misbruik van macht (verlof voor gijzeling). Rechter mr JHPJ Willems (van de Ar-rechtbank) komt zonder enige uitleg terug op zijn fax aan advocaat SdeWit, dat diens produkties zullen worden geweigerd. KG rechter Dil-Stork verbiedt AM bij aanhouding gijzeling om zelf het woord te mogen voeren. Echter de gijzeling werd nadien als "ab initio" onrechtmatig beoordeeld. Ergo, er is sprake van machtsmisbruik in vereniging, dwz een criminele organisatie.

Het Gerechtshof Den Haag (mevr Fasseur cs) is goed voor jarenlange vertraging van de bodemprocedure, zodat Technip het eea kan "regelen" mbt beweerde (en niet geverifieerde) mondelinge overdracht. Poging tot wraking werd aanvankelijk hooghartig afgewezen, want dit Hof was zgn. "professioneel genoeg". Nee dus.... Die wrakingscommissie is een wassen neus. Goed dat het Europees Hof bestaat, zodat de Staat der Nederlanden alsnog veroordeeld kan worden voor de onacceptabel trage behandeling door het Hof Den Haag. De Staat wilde graag settlen en de schande van veroordeling door Europees Hof voorkomen, maar daar doen we niet aan mee. De veroordeling van de Staat door het EVRM in Juni 2009 is heel plezant... NB Dat is slechts fase#1 bij het Europees Hof, we zijn nu bezig met fase#2 dwz Art.6 e.d.

De conclusie is, dat de rechtsgang in Den Haag een zootje is tgv een heel aantal partijdige rechters, die pogen het Auteursrecht op te rekken (en daarvan evenals de advocatuur te profiteren). De Advocaat-Generaal bij de HR tw prof. Verkade en een heel aantal hoogleraren zijn tegen dit oprekken. Wellicht dat (de invloed van) het Europees Hof de doorslag kan geven, want Nederland is lid van de EU.

Zo nodig gaan we nog 10 jaar door met deze procedures....

Waarom de procedure voortzetten ?

Vrij recent heeft het Europees Hof beslist dat Copyright-bescherming niet gauw voor databanken toegepast mag worden. Het arrest van de Hoge Raad mbt "Football Dataco" werd door het Europees Hof overruled (vernietigd). Ergo, dan is er ook geen auteursrecht voor een kinetisch schema - volgens Hugenholtz, Visser e.d.

Het is wel duidelijk, dat Technip/ KTI BV ttv de dagvaarding geen geldig contract had voor de bedoelde Spyro. Bijgevolg willen we dan ook een duidelijk vonnis.

Tgv de obstructie van de rechtsgang door diverse rechters daarom is er enige overeenkomst met de procedures van Willem Oltmans tegen de Staat. Uiteindelijk kon Oltmans (een bijzondere journalist) DG 15.000.000 cashen van de Staat. Daarom is te verwachten dat AM als entrepreneur >> € 15.000.000 zou kunnen cashen van de Staat - plus iets dergelijks van Technip/ KTI BV. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Willem_Oltmans

Literatuur:

 1. AA Quaedvlieg, AMI, 2006-5, pp 153-161, Jurisprudentie/ annotatie Goossens vs Technip
 2. PB Hugenholtz, "Auteursrecht op alles", URL: http://www.ivir.nl/publicaties/hugenholtz/NJB_2008_7.pdf
 3. D. van Engelen, "Technip-arrest: Hof Den Haag accepteert goederenrechtelijke rechtskeuze!", URL: http://www.dickvanengelen.nl/home/items/technip-arrest-hof-den-haag-accepteert-goederenrechtelijke-rechtskeuze
 4. Research handbook on the future of EU copyright, pp 72C.
 5. Monguzzi, A. Vigano, Poliecnico, 1979, Tesi di Laura 636, "Modello matematico per la simulazione dello steam-cracking dei gasoli"
 6. A. Costa, B. Picutti, Politecnico, Tesi di Laura, 1985, "Attivitazione termica del metano"

Documenten:

 1. D.W.F. Verkade in Legal opinion aan mr Mars, Januari 2005: meldt, dat mbt eventuele goederenrechtelijke overdracht van Pyrotec NV naar Pyrotec BV, dan Pyrotec BV mogelijk wel gebruiksbevoegdheden kan verkrijgen zonder akte, maar NIET auteursrechthebbende kan worden. URL: http://preview.tinyurl.com/2uszt83
 2. (Vage)Verklaring van beweerde overdracht rechten door Dente en Ranzi, Februari 1994. URL: http://preview.tinyurl.com/35zj522
 3. Brief van Shell Chemie aan ir Goossens dd 27-11 2000, URL: http://preview.tinyurl.com/36qmxtx
 4. US Copyright Form (voor Spyro) page 1: http://preview.tinyurl.com/32ooh3h
 5. Fax van rechter JHPJ Willems (mbt te late produktie Technip/KTI), URL: http://preview.tinyurl.com/39asgh3
 6. Verslag van ir Goossens van bezoek aan de Politecnico Bibliotheek op 18-7 1994. URL: http://preview.tinyurl.com/35szaz4
 7. Affidavit/ Verklaring advocaat Mars mbt zgn. "geheime know-how", URL: http://preview.tinyurl.com/5tdxycs
 8. Aanzegging door advocaat EJ Dommering dd 24-12-1992: "rechthebbende is nog onbekend...", URL: http://preview.tinyurl.com/3ylh7tc
 9. JLRA Huycoper,NRC 22-9-1995, "De aanhouder wint", URL: http://preview.tinyurl.com/39gdvku
 10. Vriesendorp en Gaade, 2007 AIPLA Annual Meeting, Slide 14: Franse Cour de Cassation wijst copyright op parfum af. URL: http://www.aipla.org/Content/Microsites104/IP_Practice_in_Europe/Annual_Meeting1/2007_Annual_Meeting/AIPLA2007MEETING_Kooy.pdf
 11. J. Voogd, (voormalig) CEO van KTI, Memorandum: "Policy re Fred Mol". URL: http://preview.tinyurl.com/348zmfg NB Deze CEO schrijft (geheel ten onrechte) dat Fred Mol " proprietary and confidential Spyro know-how van KTI" zou hebben "gestolen". Wellicht bedoeld als badmouthing...
 12. Verhoor van KTI's (voormalig) Bedrijfsjurist AH Huibregtsen in 2008. URL: http://preview.tinyurl.com/38nd2mf NB Deze bedrijfsjurist kan zich niet meer herinneren, hoe KTI/ Technip eind 1992 kon vaststellen, hoe de rechten waren verkregen. Weet zelfs niet meer wie nou de verantwoordelijke bedrijfsjurist was.
 13. Verklaring van Zwitserse advocaat dr. F.H. Thomann mbt beoordeling overdracht van copyright volgens Zwitsers recht dd 26-5-1998. URL: http://preview.tinyurl.com/3a8m7nd
 14. Decision Europees Hof Nr 10470/07 of Alfred Mol vs The Netherlands. URL: http://preview.tinyurl.com/22jjom2
 15. Dutch Television summary from 12'24": http://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/21-09-2009/
 16. Alfred Mol: Rechters bezorgen zichzelf werk….
0