Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart
Arrest Bodemprocedures - Europees Hof

Eind September 2010 is er dan eindelijk eindarrest gekomen van Gerechtshof Den Haag. Dit is 16 jaar na dagvaarding. Dit Hof is verantwoordelijk voor de grote vertraging van de behandeling. Het Europees Hof (EVRM) heeft de Staat hiervoor al veroordeeld in Juni 2009.

Spookrechters

De veroordeling door het Europees Hof in 2009 mbt de jarenlange vertraging door het Gerechthof Fasseur cs betekent uiteraard de diskwalificatie van de verantwoordelijke raadsheren Fasseur-van Santen/ Van Sandick/ Kiers-Becking. Daarop heeft AM dan zelf de President van dit Hof gevraagd naar vervanging van deze gediskwalificeerde rechters. De president antwoordde per brief dat hij hierover niet kon beslissen. Bijgevolg uiteraard grote verbazing dat het eindarrest kort daarna dan getekend was door 3 nieuw aangestelde rechters - zonder dat AM en advocaat hiervan in kennis zijn gesteld. Deze procedure is een aanfluiting. Immers als AM's advocaat zou hebben geweten, dat 3 nieuwe/ andere rechters deze langlopende zaak zouden beslissen, dan zou uiteraard gevraagd zijn om nog een zitting. Blijkbaar wilde dit Hof AM/ advocaat die gelegenheid niet geven. Kortom, nu hebben 3 niet-ingewerkte spookrechters deze procedures beslist - zonder ooit de partijen te hebben gehoord.

Bovendien zijn deze 3 spookrechters directe collegae van de 3 rechters die verantwoordelijk zijn voor de te trage behandeling, dat zou niet mogen. Immers na een succesvol beroep bij cassatie, dan wordt de procedure altijd bij een ander Hof voortgezet. Daarom zou je mogen verwachten dat na de Judgement van het EHRM deze procedure verder was behandeld door rechters van een ander Hof - bv in Amsterdam. Van behandeling door directe collegae van de "disqualified" rechters kun je immers geen objectieve beoordeling verwachten. Daarom is behandeling door collega rechters in Den Haag een schertsvertoning - dit is een "dirty trick" van dit Court.

Bij eindarrest is dan toch eindelijk een ware "volte face" op eerdere arresten/ vonnissen verkregen. Eindelijk is ook de onzinnige claim van Technip/ KTI vernietigd, dat zij auteursrecht zou hebben verkregen via Pyrotec NV. Ook is dan eindelijk de beschuldiging dat Alfred Mol misbruik van geheime know-how van Technip/ KTI zou maken naar het rijk der fabelen verwezen. Eea had natuurlijk al in 1995 toegewezen moeten worden.....

Belangwekkende Conclusie mbt Behandeling door Hof Den Haag

Bij interim arrest heeft dit Hof (ten onrechte) beslist dat eiser KTI/ Technip de rechten verkregen zou hebben van de geliquideerde Pyrotec NV via zgn "vormvrije" (dwz automatische) overdracht. Echter reeds bij de behandeling bij de Arr. rechtbank heeft AM een 5-page rapport van prof. DWF Verkade ingediend, waarin expliciet werd aangetoond, dat de claim van vormvrije overdracht van KTI/ Technip niet opgaat. Dan is het uiteraard onlogisch, dat het Hof hieraan voorbijgaat. Ook prof. Dick van Engelen heeft bezwaar tegen deze beslissing van het Hof.

Op basis van deze (foute) beslissing wordt dan de bewijsopdracht aan AM gegeven.

Vervolgens traineert het Hof jarenlang de procedure en geeft daarmee KTI/ Technip de gelegenheid om de Italiaanse makers onder druk te zetten. De Staat der Nederlanden wordt door het Europees Hof RM in 2009 veroordeeld voor de vertraging.

Na de Decision van het Europees Hof (dwz diskwalificatie van het Hof Den Haag) zou je uiteraard mogen verwachten dat een ander Hof (Amsterdam of Utrecht) de procedure verder zou behandelen. Immers de veroordeling door het Europees Hof betekent diskwalificatie van Hof Den Haag, en dat zet kwaad bloed. Echter blijkbaar wil Hof Den Haag deze 'case' niet afstaan. Zonder AM/ advocaat te informeren worden wel de 3 rechters/ raadsheren vervangen. Bij eindarrest komt dit Hof dan (zonder aanleiding) terug op eerdere onjuiste beslissing van vormvrije overdacht. Ergo, zo ontstaat de indruk dat het Hof met een truc (dwz foute interim beslissing) de bewijsopdracht aan AM heeft gegeven.

NB Deze handelwijze van Hof Den Haag is dan ook zeer discutabel en het laatste woord is hier nog niet over gesproken. De slinkse truc van opdragen van bewijslast dmv onjuist interim-arrest, dat wordt een Fasseur-tje genoemd.

De beslissing (in 2010 - na 16 jaar procederen) is dat Technip geen auteursrechthebbende op Spyro was voor 1990. Dan bewijst dit, dat de verklaring van Dente en Ranzi(in Februari 1994), dat de rechten "in the 1970s and 1980s" aan Technip zijn overgedragen een valse verklaring is. KG rechter Numann noemde dit een "stellige verklaring" en baseerde daar ten onrechte zijn vonnis op. Dit bewijst dan dat KTI/Technip ook in begin 1994 nog geen auteursrecht had, immers Dente en Ranzi hebben slechts deze verklaring afgegeven. Uiteraard wilde Hof Fasseur-van Santen collega Numann beschermen. Daarom duurde het 16 jaar.....

Nieuwe procedure en/ of Europees Hof mbt "Unfair trial"

Op zich zijn we nog niet tevreden - zoals met de aanname van mondelinge overdracht door Losco. Het Hof heeft nog steeds een aantal argumenten niet behoorlijk behandeld, bijgevolg weer Europees Hof voor schadevergoeding en ook Art. 6 EVRM. Het is voor ieder normaal mens duidelijk, dat er sprake is van "Unfair trial". De positie van AM is, dat Technip/ KTI geen rechten had t.t.v. dagvaarding - zie ook de page mbt Makers/ Rechthebbenden. Nog steeds heeft het Hof hier niet inhoudelijk op willen ingaan. Tja, waarom dan niet ? De Arr-rechtbank en Hof willen blijkbaar en KG rechter Numann en ook Technip beschermen voor negatieve publiciteit. NB Rechter Numann is ook al bij de Chipshol-affaire in de fout gegaan door een onzinnige brief in het NRC te laten publiceren.

Het lijkt erop, dat Rechtbank en Hof Den Haag per se 15 jaar jaar lang een onzinnig verbod mbt deze Fortran software hebben willen handhaven. Deze gang van zaken is ook al scherp bekritiseerd door prof. AA Quaedvlieg in AMI 2006-5, page 161. Rechtbank en Hof zouden er beter aan doen om minder partijdig te zijn en te oordelen op basis van de feiten. Dat zou eenvoudiger en sneller gaan. Ook zou een objectieve behandeling minder commotie geven.Vertrouwen in Nederlandse rechters ? .... Is daar dan reden voor ?....

NB Eind 2013 heeft het Europees Hof beslist dat er geen verdere behandeling van deze zaak komt, omdat er geen schade zou zijn geleden...... Uiteraard een onzinnige beslissing maar het zij zo, het EVRM heeft geen budget en manpower om dergelijke zaken te behandelen.

0