Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart
De makers/ rechthebbenden van Spyro-7902

De ontwikkeling van deze software aan de Politecnico (in Milaan) is als een academische exercitie begonnen in 1968 en resulteerde in 1979 in de commerciële versie Spyro-7902. Dat is de bedoelde versie bij de procedures. De ontwikkeling was "organisch", zodat velen hebben bijgedragen. Dan hebben in principe allen, die hebben bijgedragen ook auteursrechten. Bij zijn Deposition in de USA in 1992 heeft Ranzi getuigd, dat de bedoelde Spyro-7902 is gemaakt door "many people".

Uiteraard willen de hoogleraren zich graag de rechten toe-eigenen, en dit past ook KTI/ Technip, immers anders is de overdracht van auteursrechten vrijwel ondoenlijk.

Bij de procedures heeft KTI/ Technip uitdrukkelijk gesteld dat de makers Dente, Ranzi en Losco zijn.

Bij het contract van 1990 wordt wel Pierucci als een maker genoemd (en Losco niet). Daarom lijkt dit dan ook een latere Spyro-versie te betreffen. Echter het Hof stelt bij Arrest in 2010 gewoon, dat ook Pierucci maker is van de Spyro-7902..... Het Hof heeft dus ook een andere opvatting mbt wie de makers zijn dan Technip.

En jawel Technip regelt dan vele jaren na dagvaarding (in 1994) nog, dat in 2007 (dwz 13 jaar na dagvaarding) Losco beweert al in 1989 zijn rechten mondeling (en zonder enige tegenprestatie !!) te hebben overgedragen. Eea is ook nooit door Technip geverifieerd….

Maar het Hof vindt eea wel geloofwaardig….

Uiteraard is de positie van AM, dat de beweerde mondelinge overdracht van Losco niet geloofwaardig is, ook omdat:

  • dit pas jaren na dagvaarding wordt beweerd
  • een mondeling overdracht zonder enige tegenprestatie zou zijn
  • de overeenkomst van 1990 een latere versie betreft
  • de overeenkomst volgens de relevante Swiss law niet rechtsgeldig is (verklaring advocaat Thomann)


Het Hof heeft dus een nogal onzinnige interpretatie, maar die komt Technip goed uit.

NB Niet alleen het Gerechtshof Den Haag (met samenstelling Fasseur-van Santen cs) is dus afgeserveerd in 2009 door het Europees Hof, maar ook de wrakingscommissie (met de President) en de Kort Geding rechter, die eerder hadden geoordeeld over het optreden van Hof Fasseur cs. Bijgevolg was een ander Hof elders plausibel, net zoals bij terugwijzen door de Hoge Raad. Dan wordt de behandeling ook naar elders verwezen, dus ook hier was verwijzing naar Hof Amsterdam of zo plausibel geweest. Echter nu blijkt dat de raadsheren zijn vervangen door 3 andere raadsheren – maar wel weer in Den Haag. Dat is niet correct. Ook is niet correct dat er geen melding is gemaakt van de vervanging van 3 raadsheren, immers dan was nogmaals pleiten raadzaam geweest.

0